Stress och energianalys


Alfa kroppslig pulsdiagnostik

Vill du veta om kroppen är i balans?

Vi analyserar den biologiska rytmen i kroppen och efter 5 minuter med Alfa kan vi bland annat se:
* Hur nervsystemet fungerar och hur balanserad kroppen är.
*Hur mycket energi som produceras av cellerna. Om de producerar för lite energi är det svårt för kroppen att få full effekt av någon terapi.
* Kroppens anpassningsförmåga till olika livspåfrestningar.
* Biologisk ålder, rytmer i hjärnan, psykoemotionellt tillstånd.
* Kroppens energinivå, stressnivå, hälsoresurser, hur snabbt den åldras.
* Effektivitet av terapi genom att mäta före och efter en terapi.
* Biofeedback för att minska stress, förbättra mentala och emotionella tillstånd.
*Mäta kraften, energin i din aura.

Alfa pulsdiagnostik analyserar den biologiska rytmen i människokroppen. Den används med framgång i bland annat Ryssland, Europa, USA och Syd Korea sedan 1997.
Med hjälp av det unika programmet avläser vi viktiga hälsoparametrar precis som de urgamla kinesiska läkarna gjorde.

Alfa gör det möjligt att genomföra diagnos av organismen genom neurodynamisk analys av hjärtrytmernas variation. Efter flera års forskning har man kommit fram till att alla processer i människans organism återspeglas i förändringar av hjärtats rytmer. Genom att avläsa dynamiken i hjärtats rytmer kan man objektivt utvärdera kroppens hälsotillstånd och göra en analys av dessa förändringar. Arbetsrytmen av “hjärtats pendel” är individuell för varje människa.

Gamla kinesiska läkare kunde med hjälp av pulsen identifiera hälsoproblem och avläsa sjuka organ och kroppsdelar. Pulsen är hjärtats pendel och hjärtat styrs av nervsystemet genom den så kallade sinusknutan.

Kroppen styrs av nervsystemet, inget organ eller del av kroppen kan fungera utan detta. Varje funktionell störning i inre organ/kroppsdelar är förknippat med avvikelser i funktioner av nervsystemet.

De gamla kinesiska läkarena visste också att inte bara hjärtat slår med en viss rytm, utan alla organ och varje cell pulserar med sin egen rytm eller frekvens. För en normalt fungerande kropp, bör de vara synkroniserade.

Sjukvården kan behandla inre organ eller kroppsdelar men om nervsystemet är i obalans kan de inte att uppnå det bästa resultatet. Det gamla Kinesiska tankesättet börjar nu bli det "nya tankesättet" i den moderna Västerländska medicinen.

Efter en Alfa Pulsdiagnostik får du en genomgång av de analyserade resultaten och vad som kan förbättra din situation. Du får även en anpassad ljudfil som är framtagen för Dig! Den kan du lyssna på i hörlurar för bästa effekt och låta den hjälpa dig att balansera upp kroppen.

Tekniken är utvecklad av Dinamika, Ryssland

 

 
© Copyright AQM Konsult AB