Samtalsrådgivning


Vill du ha det bättre i livet, relationen, förhållandet, familjen eller få gruppen att fungera bättre?

Hitta rätt spår med samtal o coach

Du vet väl om att du är värdefull! Att du är viktig här och nu. Att du är älskad för din egen skull, för ingen annan är som du!

Varför?

Inom sporten hör vi ofta talas om coaching. Där är coachens roll att vägleda och peppa på bästa sätt mot det mål man vill nå. Det handlar om att hitta rätt spår för att ta sig från nuläge till sitt mål. Vi hjälper enskilda individer/singlar, parrelationer, kärleksrelationer, familjerelationer, vänskapsrelationer, yrkesrelationer och grupprelationer med att förändra och utveckla den nuvarande situationen.

Med samtalsrådgivning riktas uppmärksamhet på nutid och framtid. Fokus är lösningar och möjligheter – Vad skulle du göra om allt vore möjligt?

Individen

Vi kan vara som ett bollplank eller samtalspartner för att hjälpa dig att komma framåt. Vi finns där för att stötta dig i din utveckling, sporra dig, uppmuntra dig och utmana dig att nå de mål som du vill nå!

Familj och vänskapsrelationer

Ibland fungerar inte familjen eller andra relationer så bra som man vill. Vi hjälper er att utvärdera nuläget och hitta ert mål. Inte genom äktenskapsrådgivning, familjerådgivning, parsamtal eller parrådgivning utan genom aktiva samtal där vi lyssnar på alla parter och aktivt tar oss framåt.

För par har vi väldigt bra erfarenhet av att vi är två som pratar med paret. Många upplever detta som mycket positivt och att det känns mera "rättvist".

Arbetsgruppen och andra grupprelationer

Upplever du att gruppen inte fungerar optimalt? Slitningar eller maktkamper? Saknas respekt mot varandra? Gör inte alla sitt bästa? Vi kan gå in i gruppen och leda den till en väl fungerande enhet som respekterar varandra och ser framåt.

Hur går en samtalsrådgivning till?

I samtalsform arbetar vi från nuläget och vad som ”saknas” eller ”kan fungera bättre” eller ”vad du vill förändra”. Genom övningar, kluriga funderingar letar vi efter motivation och ”rätt spår”. När vi hittat det så kommer vi överens om vad man ska göra för att nå dit.

Detta stämmer vi av vid nästa träff och tar en koll av läget för att se att det är på ”rätt spår”.

Oftast sker detta i vår mottagning men ibland kan det vara praktiskt och fördelaktigt att ha det i hemmet eller på arbetsplatsen. Kontakta oss så diskuterar vi fram en bra lösning.

Vi kommer gärna och håller föreläsningar, workshops och kurser för grupper, föreningar och företag. De håller vi på ett lättsamt och djupt sätt som ger insikter som man har nytta av hela livet.

Organisationen bakom


Vi arbetar enligt de etiska riktlinjer och normer som ICF (International Coach Federation) använder sig av.

 

 
© Copyright AQM Konsult AB