Vitamin och mineralanalys


Alfa kroppslig pulsdiagnostik

Vill du veta om kroppen är i kemisk balans?

Vi mäter vitaminer, mineraler och mycket mera på några minuter.

När kroppen inte är i balans försöker den larma genom bl.a trötthet, smärta, huvudvärk, insomnia, oro, humörsvängningar yrsel. Du kanske behöver göra en vitaminanalys, mineralanalys eller hälsoanalys för att kolla din status just nu. QMRA Quantum Magnetic Resource Analyzer använder sig av de svaga magnetiska fälten i kroppen för analys och beräknar fram en rapport över hälsostatus och tar fram förslag på handlingsplan. I listan till höger ser du vad vi kan mäta och hjälpa dig att ta fram en handlingsplan för.

Det har tidigare varit svårt och dyrt att på ett tillfredsställande sätt mäta näringsämnen och funktioner i kroppen. Med QRMA Frekvensanalys är det nu betydligt enklare.

Mätningen tar endast en minut att göra och du behöver bara hålla en sensorstav. Den mäter statusen i din kropp och matar in information för bearbetning i datorn. Informationen från frekvensanalysen presenteras i siffror så det är lätt att förstå vilka värden som avviker från det optimala.

Resultatet av mätningen går vi igenom tillsammas för att diskutera fram en handlingsplan, det kan till exempel handla om kostvanor eller kosttillskott. Allt genomförs under en och samma konsultation.

Undvik uppiggande dryck (kaffe, te, energidryck osv) mätningsdagen.
Mat, rökning, snusning bör undvikas 2 timmar innan mätningen.
Uppföljning sker vanligtvis efter 1 månad. Då görs en ny mätning som jämförs med dina tidigare resultat. Då kan vi se hur rekommendationerna har fungerat och vi gör en ny utvärdering på vad som behöver göras i fortsättningen.

Det är viktigt att poängtera att denna vitamin och mineralanalys är ett verktyg för att ge väsentlig information om ditt hälsotillstånd och är inte till för att ställa en sjukdomsdiagnos.

 

 
© Copyright AQM Konsult AB