Använd kraften i hypnos


Förstår du alla dina tankar, känslor och reaktioner?

Segla fri från dina begränsningar

Vad är hypnos och hypnoterapi?

Hypnos är ett naturligt tillstånd som vi är i dagligen. Det liknar det du befinner dig i när du dagdrömmer, är på väg att somna eller när du är läser en bra bok och varken hör eller ser det som är omkring dig. Fokus är vänt inåt mot ditt inre mera än omgivningen. Som hypnoterapeut leder jag dig dit och guidar dig när du är där. Du behöver bara tillåta dig att lyssna, följa mina instruktioner och leva dig in i upplevelsen.

I detta hypnotiska tillstånd är det lättare att komma åt dina undermedvetna tankar och känslor. Hypnoanalys en kombination av hypnos och psykoanalys används för att hitta orsak till det du söker hjälp för.

Hypnoterapi är terapi medan du är i hypnotiskt tillstånd. Här är det lättare att följa känslorna och hitta orsaken till den motvind du kämpar mot. Vi kommer tillsammans åt det som finns lagrat i ditt undermedvetna och förändrar den motvind du kämpat mot till medvind genom att hitta orsaken till din låsning. När orsaken är utredd finns inte din motvind kvar.

Varför hypnos och hypnoterapi?

Hypnos och hypnoterapi är till för dig som vill förändra något i ditt liv och har upptäckt hur svårt detta kan vara att göra.  Med hypnos och hypnoterapi kan du göra resan mot dina mål snabbare och bekvämare, motvind vänds till medvind. Tillsammans hittar vi orsaken och åtgärdar den.

Fakta som kommer från en studie i behandling av emotionella/mentala symtom av Alfred A Barrios som publicerats i bl.a. Psychotherapy Magasin och Amerikan Health Magazine. Effekten av olika terapiformer är:
Psykoanalys - 38% återhämtning efter 600 sessioner
Beteendeterapi (KBT) – 72% återhämtning efter 22 sessioner
Hypnoterapi – 93% återhämtning efter 6 sessioner.

Hur går en Session till?

Vi inleder med samtal om det du vill förändra. Därefter leds du in i djup och behaglig hypnos där du guidas och vi letar efter orsaken till din energilåsning eller så arbetar vi med att förstärka ditt undermedvetna så att du når fram till målet. Beroende på vad du vill förändra och orsaken till det så anpassas metod och verktyg för att passa dina behov.

Effekten kommer gradvis. Du vänder inte en segelbåt 180 grader på ett ögonblick, du vänder den meter för meter. Likadant är det med förändringen i dig. Du kommer att märka att du börjar tänka, känna, uppleva och reagera på situationer på ett nytt sätt. Eftersom förändringen sker helt naturligt och utan ansträngning, kommer du att se efter ett tag att du faktiskt har förändrats en hel del.

En session utförs i ett avslappnat tillstånd och ingen kan få dig att göra något mot din vilja. Ditt medgivande och medverkaden i hela processen är avgörande för ett lyckat resultat.

Du är alltid i kontroll. Det är på dina villkor allt sker. Du väljer själv vad som du vill bearbeta.

Varmt välkommen att höra av dig för framtid i medvind!


Några frågor om hypnos

Sover man i hypnos?
Nej man sover inte i hypnos

Kan man säga saker som man vill hålla hemligt?
Du kan välja att inte berätta saker, till och med ljuga men det är upp till dig själv vad du vill uppnå.

Finns det risk att man fastnar i hypnos?
Det finns ingen risk att man fastnar i hypnosen. Man kan gå in och ur tillståndet när man vill.

Kan alla uppleva hypnos?
Alla människor kan uppleva hypnos, men det är inte alltid människor tillåter sig till det. Detta är dock väldigt synd p.g.a. alla fördelar vi kan dra av detta tillstånd. Ca 70-80% av alla människor kan gå in i hypnos på kort tid. Resterande kan behöva 1-2 sessioner på sig. Oftast handlar detta om okunskap, rädsla, kontrollbehov eller något annat hinder som står i vägen. Men så länge du är motiverad så finns det inget i hela världen som kan hindra dig från att träda in i det hypnotiska tillståndet.

Hur många sessioner behöver man?
Alla människor är unika och har olika orsaker till att önska sig en förändring. För en del tar det två - tre sessioner och andra behöver mera tid. En viktig faktor är din egen motivation till förändring och förmåga att delta i sessionen. För bästa resultat behövs en uppföljningssession för att se att förändring har skett. Boka gärna två besök direkt vid första besöket.

 

 
© Copyright AQM Konsult AB